ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪیﺟﺎﺳﻮﺳﺎن

 

ﻟﺬت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺮ ﭘﺮده ﺳﻴﻨﻤﺎ

 

یادگیری اصول و فنون مذاکره یکی از رموز موفقیت در دنیای کسب‌وکار است. استفاده از مثال‌های کاربردی و بهره‌گیری از رسانه‌های سمعی و بصری در درک بهتر آن به مخاطب کمک می‌کند. وقتی آموزش مباحث کسب‌وکار از طریق فیلم سینمایی صورت گیرد علاوه بر مشاهده‌ی دقیق جزئیات و تحلیل رفتارهای بازیگران می‌توان اعمال و رفتارهای آن‌ها را بازسازی کرد و بر اساس وجوه تشابه‌ می‌توانیم ملاحظات خودمان را در کسب‌وکارمان پیاده سازی کنیم.

 

ﺳﺮﻓﺼﻞ:

 • ﺗﻤﺎﺷﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن (ﺳﺎﺧﺘﻪ ۲۰۱۵ اﺳﺘﻴﻮن اﺳﭙﻴﻠﺒﺮگ)
 • ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺬاﻛﺮه / ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزی / زﺑﺎن ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻢ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪی آن
 • ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ (Role Playing) ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻛﻠﻴﺪی ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت گروهی
 • ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻓﺮدی و دو ﺑﻪ دو ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻜﺎﻧﺲﻫﺎ
 • ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ﺳﻜﺎﻧﺲﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻛﺴﺐوﻛﺎر

 

مدرس:

فرزین فردیس

رزومه مدرس:

 • ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎرس ﺳﺎﻣﺎن
 • ﻣﺪرس دورهﻫﺎی ﻣﺬاﻛﺮه و ﻓﺮوش در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺷﺮﻳﻒ

 

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری:

سالن جلسات سی مجتمع خدمات فناوری

 

تاریخ برگزاری:

شنبه ۱۸ آذر

ساعت ۱۴ الی ۱۸

 

هزینه دوره:

شرکت‌کننده جشنواره ۲۰ هزار تومان (کد تخفیف برای شرکت کنندگان جشنواره ایمیل خواهد شد)

شرکت‌کننده آزاد ۴۰ هزار تومان

 

گواهی پایان دوره: دارد

فرصت ثبت‌نام به اتمام رسید.

 

1 پاسخ به کارگاه «اصول و فنون مذاکره»
 1. سلام
  پیشنهاد می شود این لیست از فیلم هایی که ارزش دیدن با رویکرد شیوه های مذاکره و زبان بدن را دارد را به شرکت کنندگان درجلسه نیز معرفی کنید
  (منبع سایت دانشگاه هاروارد)
  https://www.pon.harvard.edu/daily/teaching-negotiation-daily/teaching-negotiation-videos-now-downloadable/


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *