کمیته اجرایی

 

ردیف نام سمت
۱ آرزو نصیری دبیر جشنواره
۲ سیدحمیدرضا حسینی مسئول بخش آموزش
۳ علیرضا قره‌داغی مسئول بخش ارزیابی و داوری
۴ حدیثه شریفی مسئول بخش حامیان
۵ محدثه طارمی مسئول بخش مالی
۶ نگین پورعلی مسئول بخش مستندات
۷ حمید نخعی مسئول اجرایی
۸ محمد صنیعی مسئول اداری
۹ علیرضا محمودزاده مسئول بخش تبلیغات و سایت