کمیته داوری

داوران مرحله نهایی


عضو هیئت مدیره مرکزنوآوری و فناوری فناپ

عضو هیئت مدیره موسسه دانش بنیان برکت

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران

مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

داوران مرحله اول و دوم


عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران

مدیرسرمایه‌گذاری خطرپذیر صندوق نوآوری و شکوفایی

مدیر عامل شرکت حصین ایمن

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

مدیر عامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد-شناسا


مدیرعامل شرکت توسعه سامانه مانا رایکا

مدیرعامل شرکت بیان

رییس هیئت مدیره شرکت اسمارت اپ

مدیر ارزیابی شرکت رهنما کامیابان نخستین

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف


مشاور توسعه و سرمایه گذاری کسب وکارهای نوآور و فناور

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

مدیر اجرایی پیشین مرکز شتاب‌دهنده تریگ آپ

مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف

مدیر سابق قسمت سرمایه گذاری خصوصی لوتوس


مشاورشرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا

مدیر سرمایه گذاری شرکت رهنما کامیابان نخستین

مدیرعامل موسسه برکه خلاقیت شریف

مدیر واحد تسهیلات صندوق حمایت از زیست فناوری

مدیر توسعه بازار و ابزارهای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی


مدیرعامل شرکت اسمارت اپ

مدير اجرايي برنامه توسعه و انتقال فناوري شریف

مدیر شتابدهنده شریف

داوران مرحله غربال‌گری


مدیرعامل شرکت اسمارت اپ

مدير اجرايي برنامه توسعه و انتقال فناوري شریف

مدیر شتابدهنده شریف

مدیر اجرایی هسته های دانشجویی مرکز کارآفرینی شریف

مسئول دپارتمان ارزیابی ایده های ستاک


سرپرست امور حقوقی، مالی و سرمایه گذاری ستاک

سرپرست دپارتمان اموزش ستاک

کارشناس ارزیابی، هسته‌های مرکز کارافرینی و دفتر تجاری سازی شریف

کارشناس طراحی و توسعه شرکت پتروانرژی خلیج فارس