تماس با ما

آدرس دبیرخانه:
تهران ، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 300

شماره تماس:
2579 6607 21+
ایمیل دبیرخانه:
info@sharifvccup.ir

شریف وی سی کاپ 10