ارسال طرح ها

– اگر ایده ای دارید که هنوز به طور دقیق بررسی و تکمیل نشده و کمینه محصول پذیرفتنی ندارید و یا تیمتون کامل نشده، فرم “ایده” را دانلود کنید.

– اگر طرح کسب و کارتون کامل شده و تیمتون هم اماده است وکمینه محصول پذیرفتنی هم دارید، اما هنوز به بازار وارد نشدید و فروش نداشتید، فرم “طرح” را دانلود کنید.

– اگر تمام ویژگی های بالا را دارید و فروش هم داشته اید، فرم “استارتاپ” را دانلود کنید.

* در طول مدت برگزاری جشنواره و دوره های آموزشی، شما فرصت دارید ایده های خود را تکمیل کرده و طرح کسب و کار خودتان را بنویسید. همچنین این زمان فرصت خوبی برای تکمیل تیم و شبکه سازی است. در مرحله ی دوم داوری ها، تنها ایده هایی که کامل شده اند و به “طرح” تبدیل شده اند، بررسی خواهند شد.

* پس از تکمیل فرمها، آنها را به آدرس ایمیل جشنواره ارسال کنید. در قسمت موضوع، از سه عنوان “ایده” ، ” طرح” و یا “استارتاپ” استفاده کنید.

پس از دانلود و پر کردن فرم مربوطه، آن را به نشانی info@sharifvccup.ir ارسال نمایید. مهلت ارسال طرح ها تا 10 آبان ماه می باشد.